Tietoturvaseloste

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Laattasuora Oy
Komeetankatu 1
02210 Espoo
Y-tunnus: 2429745-1

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Niklas Westerlund
Puh: +358 45 886 5500
s-posti: niklas.westerlund@laattasuora.fi

3. REKISTERIN NIMI

Laattasuora verkkosivuston käyttö- ja viestintärekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja tallennetaan jotta:

Yhteydenottolomakkeilta tuleviin viesteihin voidaan vastata ja niiden lähettäjiin pitää yhteyttä
Sivustolla jätetyt kommentit voidaan tallentaa, hyväksyä, ja esittää
Rekisterin tietoja voidaan käyttäjän hyväksymänä käyttää myös sähköpostimarkkinointiin.

5. REKISTERIN TIETOSELOSTE

Käyttäjä voi ilmoittaa seuraavia henkilötietojaan:

Nimi
Sähköpostiosoite
Muut vapaamuotoiset tiedot
Lisäksi tallennamme lomakkeiden lähettämisen ajankohdan (päivämäärä ja kellonaika).

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

5.1 MUILTA SIVUSTOILTA UPOTETTU SISÄLTÖ

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot saadaan vain suoraan käyttäjiltä itseltään verkkolomakkeiden kautta.

Sen lisäksi verkkosivusto kerää automaattisesti lokitietoja.

7. SÄÄNNONMUKAISET LUOVUTUKSET

Emme säännönmukaisesti luovuta tietojasi kenellekään.

8. TIETOJEN LUOVUTUS EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja kuten uutiskirjeiden lähetyksiä. Tällaisissa tapauksissa riittävästä tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan esim. sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita. Luovutettavia henkilötietoja voivat olla nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietoverkko ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. ATK-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa. Sivuston tietoliikenne on salattua.

10. TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai sähköpostilla. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

Tarkastuspyynnöstä on oikeus periä kohtuullisen korvauksen.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

12. EVÄSTEET

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (eng. cookies). Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.

Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla. Ohjeet evästeiden käytön estämiseen löydät selaimesi omilta ohjesivuilta:

Firefox
Chrome
Chrome Android
Chrome iOS
Opera
Internet Explorer
Safari
iOS Safari

13. SIVUSTON KÄYTÖN TILASTOINTI

Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin. Tilastoinnin evästeet voivat tallentaa mm. seuraavanlaista tietoa:

Vierailun kellonaika
Vieraillut sivut sivustollamme
Mistä vierailija saapui sivustolle
Mitä selainta vieralija käytti
Lisätietoa tilastoinnin keräämästä datasta löydät täältä: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi